2015-12-13 Crescent Nebula

NGC6888 Crescent Nebula
NGC6888 Crescent Nebula

Exponeringsdata:
Lum: 56 x 5 min = 280 min
RGB: 21 x 5 min per kanal = 315 min (bin1)

Kamera: QSI683-wsg8
Teleskop: TEC 140 APO Refraktor
Montering: Skywatcher EQ8
Guidning: OAG, Starlight Express Lodestar

Annonser

2015-11-06 IC5070 Pelikannebulosan

IC5070 Pelikannebulosan
IC5070 Pelikannebulosan

Detta gasmoln kallas för Pelikannebulosan, men jag har nog dålig fantasi, för jag ser inte pelikanen… Det här gasmolnet ligger strax bredvid stjärnan Deneb i stjärnbilden Svanen (https://en.wikipedia.org/wiki/Deneb). Här bildas nya stjärnor på löpande band. Avståndet till oss är ungefär 1800 ljusår. Tittar man riktigt noga kan man ana två jetstrålar från toppen av den långa snabeln, de kommer från en nybildad stjärna som fortfarande döljer sig i gasmolnet. Om några tusen år har jetstrålarna försvunnit och ytterligare en tid senare kommer den nya stjärnan att dyka upp ur gasmolnet. Alltid kul med tillökning!

Exponeringsdata:
Hα: 43 x 10 min = 430 min
RGB: 29 x 3 min per kanal = 261 min (bin1)

Kamera: QSI683-wsg8
Teleskop: TEC 140 APO Refraktor
Montering: Skywatcher EQ8
Guidning: OAG, Starlight Express Lodestar

2015-09-01 Nebulosan kring γ (gamma) Cygni

IC1318-Mosaik
IC1318-Mosaik

I stjärnbilden Svanen (Cygnus) finns stjärnan γ Cyg (gamma) eller Sadr som den också kallas. Kring Sadr finns mycket gas som joniseras av stjärnorna i området. Detta göra att gasen glöder svagt. Med hjälp av ett Hα-filter framträder dessa områden tydligare. Hα-ljus återfinns i den röda delen av det optiska spektrumet men blir här presenterat i gråskala. Denna bild är en mosaik där jag fotograferat fyra bredvidliggande delar och sedan sammanfogat dessa till en större bild. Tittar man noga kan man hitta så kallade globuletter, gasmoln som ser ut att skjuta ut ur det stora molnet. Dessa är intressanta för forskare eftersom de innehåller många blivande samt nybildade stjärnor.

Exponeringsdata:
Hα: 20 x 10 x 4 min = 800 min

Kamera: QSI683-wsg8
Teleskop: TEC 140 APO Refraktor
Montering: Skywatcher EQ8
Guidning: OAG, Starlight Express Lodestar

2015-04-21 NGC4725

NGC3718 LRGB
NGC3718 LRGB

Säsongsavslutning. Har försökt skruva till den här bilden ett längre tag, men nu får den bli som den blir.

Den här galaxgruppen hittas i stjärnbilden Berenikes hår (Coma Berenices). NGC4725 ären stavspiralgalax och tillika en Seyfertgalax, dvs. en aktiv galax, vilket tyder på att det finns ett supermassivt svart hål i dess kärna.

Exponeringsdata:
L: 62 x 5 min = 310 min
RGB: 19 x 5 min per kanal = 285 min (bin1)

Kamera: QSI683-wsg8
Teleskop: TEC 140 APO Refraktor
Montering: Skywatcher EQ8
Guidning: OAG, Starlight Express Lodestar

2015-04-22 NGC3718

NGC3718 LRGB
NGC3718 LRGB

Jag håller på att städa datorn efter vinterns fotograferande, den här bilden fotade jag i mars-april, men bildbehandlingen har varit rätt knepig. Det har tagit sin tid… Kanske blir det mer exponeringstid under nästa säsong, för den här galaxen är ganska frän, tycker jag.

NGC3718 hittas i stjärnbilden Stora Björn, den mindre galaxen till vänster i bild är NGC3729, det är gravitationen från denna som ger NGC3718 dess vridna S-form. Avståndet från jorden till dessa galaxer är ungefär 52 miljoner ljusår. Strax under NGC3718 finns en grupp om 5 galaxer, denna grupp kallas Hickson 56 (efter sin upptäckare Paul Hickson). Dessa galaxer ligger en bra bit längre ut i universum, ca 400 miljoner ljusår bort.

Exponeringsdata:
L: 116 x 5 min = 5805 min
RGB: 17 x 5 min per kanal = 255 min (bin1)

Kamera: QSI683-wsg8
Teleskop: TEC 140 APO Refraktor
Montering: Skywatcher EQ8
Guidning: OAG, Starlight Express Lodestar

NGC2403

NGC2403 LHaRGB
NGC2403 LHaRGB

Spiralgalaxen NGC2403 hittar man i stjärnbilden Camelopardalis (Giraffen) som är en ganska gles region på himlen, mellan stjärnbilden Cassiopeia och Stora Björn. Galaxen kan faktiskt ses i en vanlig 7 x 50-kikare, må vara att observatören bör vara övad. Avståndet till galaxen är ca 8 miljoner ljusår. Två supernovor har setts i denna galax, år 1954 och år 2004. Den här bilden har jag trasslat med länge för att få till. Dålig seeing och krånglande grejor har gjort att den har en del svavel-os inlagrad i sig…

Exponeringsdata:
L: 41 x 5 min = 205 min
Hα: 16 x 10 min = 160 min
RGB: 24 x 5 min per kanal = 360 min (bin1)

Kamera: QSI683-wsg8
Teleskop: TEC 140 APO Refraktor
Montering: Skywatcher EQ8
Guidning: OAG, Starlight Express Lodestar

2015-03-13 M101 Pin wheel galaxy LHaRGB

2015-03-13 M101 LHaRGB ver b
2015-03-13 M101 LHaRGB

…eller vindsnurregalaxen på svenska, som inte låter lika coolt. Den påminner onekligen om en vindsnurra där den ligger i stjärnbilden Stora Björnen (Ursa Majoris) ungefär 21 miljoner ljusår bort från oss. Den är ungefär lika stor som vår galax, Vintergatan, ca 170 000 ljusår i diameter. Men Vintergatan är en stavspiralgalax och M101 är en ren spiralgalax. De röda områdena är så kallade H II-regioner. Här finns det mycket vätgas och här föds nya stjärnor.

2015-03-13 M101 LHaRGB ver b Annotated
2015-03-13 M101 LHaRGB Annotated

Den här bilden är samma som ovan men är ”annoterad”, dvs. information om vissa områden och dess namn har överlagrats i bilden. Klicka gärna på bilden för att förstora den och lägg gärna märke till att det kryllar av avlägsna galaxer här. Varje plustecken markerar en galax och siffrorna dess ljusstyrka, i detta fall ner till 20-e magnituden. Sen klarar mitt teleskop inte av att detektera mer. Varje galax innehåller i medeltal ungefär 300 miljarder stjärnor…

Exponeringsdata:
L: 59 x 5 min = 295 min
Hα: 38 x 10 min = 380 min
RGB: 26 x 3 min per kanal = 234 min (bin2)

Kamera: QSI683-wsg8
Teleskop: TEC 140 APO Refraktor
Montering: Skywatcher EQ8
Guidning: OAG, Starlight Express Lodestar